Terapia grupowa

Natalia Żuk Artykuły, Pytania i odpowiedzi Leave a Comment

Psychoterapia grupowa jest formą psychoterapii, prowadzoną przez dwóch psychoterapeutów w grupie 6-10 klientów. Wszyscy razem tworzą społeczność eksperymentalną, co w praktyce oznacza, że uczestnicy funkcjonują w grupie podobnie jak w życiu codziennym. Dzięki temu mogą w bezpiecznej atmosferze pracować nad zmianą zachowania i przeżywania przy wsparciu grupy i prowadzeniu terapeutów. W ciągu kilku-kilkunastu miesięcy uczestnicy odkrywają własne zasoby i ograniczenia …

Psychoterapia indywidualna

Natalia Żuk Artykuły, Pytania i odpowiedzi Leave a Comment

Psychoterapia indywidualna jest formą pomocy, w której psychoterapeuta używa (specjalistycznych) metod terapeutycznych, by pomóc klientowi dokonać zmian w swoim życiu . Oprócz tego, że psychoterapia jest systematycznym stosowaniem zabiegów o podstawach teoretycznych, jest również spotkaniem i relacją między psychoterapeutą a klientem jako podmiotami. Osoby te spotykają się co tydzień* na około 50 minut, by rozmawiać o tym, co jest kłopotem klienta. …

Co wpływa na skuteczność psychoterapii?

Natalia Żuk Artykuły, Pytania i odpowiedzi Leave a Comment

Zacznijmy od tego, co każdy spodziewa się usłyszeć od psychoterapeuty: tak, psychoterapia działa i potwierdzają to badania jej efektywności prowadzone od kilkudziesięciu lat. Co więcej, skala poprawy i trwałość zmian u różnych klientów jest podobna niezależnie od metody terapeutycznej i podejścia teoretycznego. Co więc jest kluczem do sukcesu?   Otto Kernberg był zdania, że „dobrymi terapeutami mogą być ludzie o …

Czym jest psychoterapia?

Marcin Rzeszutek Pytania i odpowiedzi Leave a Comment

Słowo „psychoterapia” wywodzi się z dwóch greckich określeń: psyche (dusza) oraz therapein (leczyć) i oznacza każdą metodę leczenia zaburzeń psychicznych lub somatycznych, wykorzystującą specjalistyczne środki psychologiczne. W szczególności, psychoterapia jest doświadczeniem prowadzącym do głębszego rozumienia siebie i swojego życia. W ciągu ponad 100 lat powstało wiele różnych szkół i technik terapeutycznych, tak by odpowiadały na potrzeby różnych klientów i pomagały …

Kim jest i kim nie jest psychoterapeuta?

Marcin Rzeszutek Pytania i odpowiedzi Leave a Comment

W potocznej świadomości zawód psychoterapeuty mylony jest z takimi profesjami, jak psycholog, psychiatra lub psychoanalityk. Warto zatem dokonać potrzebnego rozróżnienia między nimi: Na koniec warto podkreślić fakt, że w Polsce nadal nie ma jednolitej ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Prowadzi to często do sytuacji, w której osoby bez żadnych kwalifikacji do wykonywania tego zawodu (np. wróżki, bioenergoterapeuci, jasnowidze, tarociści, masażyści itp.) …

Czym jest terapia par?

Jacek Czerwieniec Pytania i odpowiedzi Leave a Comment

Terapia par jest spotkaniem dwóch osób pozostających w związku, oraz psychoterapeuty (lub niekiedy pary psychoterapeutów). O ile w psychoterapii indywidualnej, jej podmiotem jest poddająca się terapii osoba, tutaj terapii poddawany jest związek dwóch osób. Pozostające w nim osoby mają możliwość na równych prawach wnosić istotne dla nich kwestie. Rolą psychoterapeuty jest między innymi umożliwienie wzajemnego wysłuchania, zrozumienia i adekwatnego zareagowania …

Czym jest psychoedukacja?

Natalia Żuk Pytania i odpowiedzi Leave a Comment

Psychoedukacja jest spotkaniem podczas którego, klient może poprosić o fachowe informacje i wiedzę psychologiczną, dotyczące sytuacji, w której się znalazł i/lub problemów z którymi się w życiu spotyka. Psychoterapeuta udziela takich informacji na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia, nie analizując specyfiki konkretnego klienta ani jego indywidualności. Konsultacja nie musi dotyczyć tylko i wyłącznie klienta – może dotyczyć problemu, którego psychologiczna …

Czym jest sesja psychoterapeutyczna?

Natalia Żuk Pytania i odpowiedzi Leave a Comment

Sesja psychoterapeutyczna jest spotkaniem, w którym klient i terapeuta prowadzą dialog dotyczący problemów doświadczanych przez klienta. W czasie 50 minut wspólnie pracują nad zmianami, jakie klient chce i może wprowadzić w swoim funkcjonowaniu. Każda sesja terapeutyczna jest szansą do eksperymentowania z nowymi doświadczeniami w obszarach myślenia, zachowania i odczuwania w bezpiecznych, „gabinetowych” warunkach. W ten sposób zdobyte doświadczenia, klient może …

Czym jest konsultacja psychoterapeutyczna?

Natalia Żuk Pytania i odpowiedzi Leave a Comment

Konsultacja psychoterapeutyczna jest pierwszym spotkaniem psychoterapeuty i potencjalnego klienta, podczas którego ma miejsce wzajemne poznanie się i ocena możliwości pomocy w rozwiązaniu problemu, z którym przychodzi klient. Jeśli obie strony stoją na stanowisku, że chcą ze sobą pracować, może nastąpić ustalenie wstępnych ram planowanego procesu terapii – czy będzie to terapia krótko, czy długoterminowa. Jeśli jest to niezbędne do podjęcia …

Czy terapeuta powie mi, jak żyć i jak być szczęśliwym?

Marcin Rzeszutek Pytania i odpowiedzi Leave a Comment

Profesjonalny psychoterapeuta nie doradza, nie daje prostych recept na szczęście i nie narzuca własnej wizji świata. Nie jest wróżką, jasnowidzem czy cudownym uzdrowicielem obiecującym, że życie klienta będzie odtąd przebiegać (jak to ujął wybitny niemiecki filozof i psychoterapeuta Erich Fromm) „bez bólu i trudu”. Prawdziwy terapeuta towarzyszy jedynie klientowi w poszukiwaniu najlepszego dla niego rozwiązania, angażując swoją uwagę, wiedzę i …