“Modlitwa” Gestalt

Natalia Żuk Artykuły Leave a Comment

Fritz Perls, twórca terapii Gestalt, zwykł rozpoczynać spotkania grupowe „modlitwą gestalt”. Ani on jednak, ani pozostali uczestnicy nie adresowali tych wersów do boga. Pełniła ona raczej funkcję motta, którym powinniśmy kierować się, by budować zdrowe relacje z innymi. Niektórzy czytają te słowa jako manifest niezależności, indywidualizmu i skoncentrowania na sobie, a przecież Gestalt jest podejściem relacyjnym. Warto interpretować to motto …

Czym jest psychoterapia?

Marcin Rzeszutek Pytania i odpowiedzi Leave a Comment

Słowo „psychoterapia” wywodzi się z dwóch greckich określeń: psyche (dusza) oraz therapein (leczyć) i oznacza każdą metodę leczenia zaburzeń psychicznych lub somatycznych, wykorzystującą specjalistyczne środki psychologiczne. W szczególności, psychoterapia jest doświadczeniem prowadzącym do głębszego rozumienia siebie i swojego życia. W ciągu ponad 100 lat powstało wiele różnych szkół i technik terapeutycznych, tak by odpowiadały na potrzeby różnych klientów i pomagały …

Kim jest i kim nie jest psychoterapeuta?

Marcin Rzeszutek Pytania i odpowiedzi Leave a Comment

W potocznej świadomości zawód psychoterapeuty mylony jest z takimi profesjami, jak psycholog, psychiatra lub psychoanalityk. Warto zatem dokonać potrzebnego rozróżnienia między nimi: Na koniec warto podkreślić fakt, że w Polsce nadal nie ma jednolitej ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Prowadzi to często do sytuacji, w której osoby bez żadnych kwalifikacji do wykonywania tego zawodu (np. wróżki, bioenergoterapeuci, jasnowidze, tarociści, masażyści itp.) …

Czym jest terapia par?

Jacek Czerwieniec Pytania i odpowiedzi Leave a Comment

Terapia par jest spotkaniem dwóch osób pozostających w związku, oraz psychoterapeuty (lub niekiedy pary psychoterapeutów). O ile w psychoterapii indywidualnej, jej podmiotem jest poddająca się terapii osoba, tutaj terapii poddawany jest związek dwóch osób. Pozostające w nim osoby mają możliwość na równych prawach wnosić istotne dla nich kwestie. Rolą psychoterapeuty jest między innymi umożliwienie wzajemnego wysłuchania, zrozumienia i adekwatnego zareagowania …

Czym jest psychoedukacja?

Natalia Żuk Pytania i odpowiedzi Leave a Comment

Psychoedukacja jest spotkaniem podczas którego, klient może poprosić o fachowe informacje i wiedzę psychologiczną, dotyczące sytuacji, w której się znalazł i/lub problemów z którymi się w życiu spotyka. Psychoterapeuta udziela takich informacji na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia, nie analizując specyfiki konkretnego klienta ani jego indywidualności. Konsultacja nie musi dotyczyć tylko i wyłącznie klienta – może dotyczyć problemu, którego psychologiczna …

Czym jest sesja psychoterapeutyczna?

Natalia Żuk Pytania i odpowiedzi Leave a Comment

Sesja psychoterapeutyczna jest spotkaniem, w którym klient i terapeuta prowadzą dialog dotyczący problemów doświadczanych przez klienta. W czasie 50 minut wspólnie pracują nad zmianami, jakie klient chce i może wprowadzić w swoim funkcjonowaniu. Każda sesja terapeutyczna jest szansą do eksperymentowania z nowymi doświadczeniami w obszarach myślenia, zachowania i odczuwania w bezpiecznych, „gabinetowych” warunkach. W ten sposób zdobyte doświadczenia, klient może …

Czym jest konsultacja psychoterapeutyczna?

Natalia Żuk Pytania i odpowiedzi Leave a Comment

Konsultacja psychoterapeutyczna jest pierwszym spotkaniem psychoterapeuty i potencjalnego klienta, podczas którego ma miejsce wzajemne poznanie się i ocena możliwości pomocy w rozwiązaniu problemu, z którym przychodzi klient. Jeśli obie strony stoją na stanowisku, że chcą ze sobą pracować, może nastąpić ustalenie wstępnych ram planowanego procesu terapii – czy będzie to terapia krótko, czy długoterminowa. Jeśli jest to niezbędne do podjęcia …

Czy terapeuta powie mi, jak żyć i jak być szczęśliwym?

Marcin Rzeszutek Pytania i odpowiedzi Leave a Comment

Profesjonalny psychoterapeuta nie doradza, nie daje prostych recept na szczęście i nie narzuca własnej wizji świata. Nie jest wróżką, jasnowidzem czy cudownym uzdrowicielem obiecującym, że życie klienta będzie odtąd przebiegać (jak to ujął wybitny niemiecki filozof i psychoterapeuta Erich Fromm) „bez bólu i trudu”. Prawdziwy terapeuta towarzyszy jedynie klientowi w poszukiwaniu najlepszego dla niego rozwiązania, angażując swoją uwagę, wiedzę i …

Czy korzystanie z usług psychoterapeutycznych to powód do wstydu?

Marcin Rzeszutek Pytania i odpowiedzi Leave a Comment

Choć w Europie Zachodniej czy tym bardziej w Stanach Zjednoczonych korzystanie z usług psychoterapeuty jest tak samo normalne jak wizyta u dentysty bądź pójście do kosmetyczki, w Polsce nadal (choć to się już powoli zmienia) pokutuje wiele irracjonalnych stereotypów na ten temat. Warto zatem przezwyciężyć istniejące jeszcze w naszym kraju uprzedzenia wobec faktu poddania się psychoterapii. Nie jest to bynajmniej …

Kto i dlaczego podejmuje psychoterapię?

Natalia Żuk Pytania i odpowiedzi Leave a Comment

Nie ma jednej konkretnej odpowiedzi na powyższe pytanie, gdyż niełatwo jest podać skończoną listę powodów, dla których ludzie szukają profesjonalnej pomocy psychoterapeuty. Najczęściej dzieje się tak wtedy, gdy ich codzienne samopoczucie i funkcjonowanie coraz bardziej przeszkadza im samym i/lub ich bliskim. Ludzie mogą zgłaszać się na terapię z własnej inicjatywy, po bezskutecznych próbach uporania się z problemami natury psychologicznej bądź …