Marcin Rzeszutek

Marcin_01

tel. 513 133946


Nowoczesny człowiek żyje w iluzji, że wie, czego pragnie – gdy tymczasem pragnie dokładnie tego, czego się od niego oczekuje, że będzie pragnął.

Erich Fromm

Jestem psychoterapeutą Gestalt – ukończyłem Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Gestalt (IG, dawniej Instytut Terapii Gestalt, ITG) w Krakowie, będącego pierwszą w Polsce organizacją szkolącą psychoterapeutów, która otrzymała akredytację EAP: European Association for Psychotherapy, największej europejskiej organizacji psychoterapeutycznej, zrzeszającej około 30 modalności psychoterapeutycznych oraz EAGT: European Association for Gestalt Therapy, będącej z kolei największą organizacją skupiającą psychoterapeutów o modalności Gestalt.

Posiadam certyfikat psychoterapeuty Gestalt wydany przez IG, European Certificate of Gestalt Psychotherapy wydany przez EAGT oraz European Certificate of Psychotherapy (ECP – EAP) wydany przez EAP, umożliwiający praktykowanie psychoterapii na terenie większości krajów Unii Europejskiej.

Jestem również psychologiem – absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, na którym obroniłem doktorat. Doświadczenie kliniczne zdobyłem m.in. na dwóch stażach w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 27 oraz w Stowarzyszeniu dla Rodzin w Warszawie. Dążąc do ciągłego rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji psychoterapeutycznych regularnie uczestniczę w szkoleniach teoretycznych i konferencjach, organizowanych przez Instytut Gestalt w Krakowie oraz inne ośrodki szkolące psychoterapeutów w Polsce. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG), Polskiej Federacji Psychoterapii (PFP) oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (PTBST).

Jeśli przeżywasz osobisty kryzys, nie radzisz sobie z własnymi emocjami lub masz problemy w relacjach z innymi ludźmi, to zapraszam Cię do autentycznego gestaltowskiego spotkania, w trakcie którego będziesz mógł/a przyjrzeć się temu, co ogranicza Twój rozwój. W swojej pracy terapeutycznej stosuję podejście psychoterapii Gestalt, która pomaga człowiekowi rozwijać własny potencjał i odkrywać nowe, nieznane sobie aspekty własnej osoby. Mówiąc krótko, i nawiązując do cytowanych wyżej słów Ericha Fromma, moim głównym zadaniem jako psychoterapeuty jest towarzyszyć Ci w procesie zrozumienia tego, czego tak naprawdę chcesz i do czego dążysz w swoim życiu.

Oferta: krótko- i długoterminowa psychoterapia indywidualna, w tym również w języku angielskim. Prowadzę też terapię szkoleniową dla studentów Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów IG oraz innych szkół Gestalt w Polsce.