Czym jest psychoterapia?

Marcin Rzeszutek Pytania i odpowiedzi Leave a Comment

Słowo „psychoterapia” wywodzi się z dwóch greckich określeń: psyche (dusza) oraz therapein (leczyć) i oznacza każdą metodę leczenia zaburzeń psychicznych lub somatycznych, wykorzystującą specjalistyczne środki psychologiczne. W szczególności, psychoterapia jest doświadczeniem prowadzącym do głębszego rozumienia siebie i swojego życia.

W ciągu ponad 100 lat powstało wiele różnych szkół i technik terapeutycznych, tak by odpowiadały na potrzeby różnych klientów i pomagały w rozwiązywaniu różnych problemów. Jednak wspólną cechą wielu podejść psychoterapeutycznych jest kontakt międzyludzki, jaki powstaje między terapeutą a klientem, który często wykorzystywany jest jako podstawowy środek leczenia.

Najogólniej rzecz biorąc, psychoterapia dzieli się na dwa rodzaje: krótko i długoterminową.

Psychoterapia krótkoterminowa umożliwia pomoc w konkretnej sytuacji, jak np. kryzys osobisty, konieczność podjęcia ważnej decyzji życiowej, rozwiązania konkretnego problemu. Trwa od 8 do 12 spotkań.

Psychoterapia długoterminowa jest nastawiona na głębokie poznanie siebie i gruntowną zmianę w życiu. Trwa co najmniej dwa lata. Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *