Psychoterapia indywidualna

Natalia Żuk Artykuły, Pytania i odpowiedzi Leave a Comment

Psychoterapia indywidualna jest formą pomocy, w której psychoterapeuta używa (specjalistycznych) metod terapeutycznych, by pomóc klientowi dokonać zmian w swoim życiu . Oprócz tego, że psychoterapia jest systematycznym stosowaniem zabiegów o podstawach teoretycznych, jest również spotkaniem i relacją między psychoterapeutą a klientem jako podmiotami. Osoby te spotykają się co tydzień* na około 50 minut, by rozmawiać o tym, co jest kłopotem klienta. Prowadzą dialog, angażują się w ćwiczenia, eksperymenty, a nawet wizualizacje. Czasami umawiają się na różnego rodzaju „prace domowe” między sesjami. Wszystko to zależy od indywidualnego stylu pracy terapeuty, gotowości i potrzeb klienta oraz tego, jaką więź terapeutyczną zbuduje psychoterapeuta i klient.

Kim jest, a kim nie jest psychoterapeuta

W potocznej świadomości zawód psychoterapeuty mylony jest z takimi profesjami, jak psycholog, psychiatra lub psychoanalityk. Warto zatem dokonać potrzebnego rozróżnienia między nimi:

Psycholog – osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia i odbyła roczny podyplomowy staż zawodowy w wybranej przez siebie specjalności (np. psychologia kliniczna, psychologia sądowa, psychologia wychowawcza, psychologia biznesu itp.).

Psychiatra – lekarz medycyny, reprezentujący jedną ze specjalności lekarskich. Zajmuje się leczeniem ludzi cierpiących na choroby psychiczne, pracuje w przychodniach, szpitalach psychiatrycznych lub prowadzi prywatna praktykę. Spośród wielu specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym tylko psychiatrzy mogą zapisywać leki psychotropowe.

Psychoterapeuta – osoba z wyższym wykształceniem, która ukończyła (lub jest w trakcie szkolenia) szkołę psychoterapii w wybranym przez siebie nurcie psychoterapeutycznym (np. psychoterapia Gestalt, psychoterapia psychoanalityczna lub psychoterapia poznawczo-behawioralna). Psychoterapeuta musi być pod stałą superwizją, czyli korzystać z konsultacji innego psychoterapeuty z tytułem superwizora, aby móc czerpać z jego wiedzy i doświadczenia i tym samym doskonalić własny warsztat psychoterapeutyczny. Niektóre nurty psychoterapii, w tym Gestalt, wymagają od psychoterapeutów przejścia kilkuletniej terapii własnej, jako kroku niezbędnego w ramach przygotowania do wykonywania swojego zawodu.

Psychoanalityk – psychoterapeuta po ukończeniu specjalistycznego szkolenia z zakresu psychoanalizy, którą stosuje w pomocy i leczeniu osób z problemami natury psychologicznej. Psychoanalityk reprezentuje jedną ze szkół psychoterapeutycznych – psychoanalizę.

Na koniec warto podkreślić fakt, że w Polsce nadal nie ma jednolitej ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Prowadzi to często do sytuacji, w której osoby bez żadnych kwalifikacji do wykonywania tego zawodu (np. wróżki, bioenergoterapeuci, jasnowidze, tarociści, masażyści itp.) obwieszczają się psychoterapeutami. Należy zatem mieć się na baczności przed różnego rodzaju oszustami, podającymi się za psychoterapeutów. Najlepszą metodą sprawdzenia, czy mamy do czynienia z prawdziwym profesjonalistą jest poproszenie psychoterapeuty o pokazanie certyfikatu (lub zaświadczenia, że jest w trakcie szkolenia), wydanego przez uznany ośrodek szkolący psychoterapeutów w Polsce lub za granicą. Ważne jest też to, czy terapeuta pracuje pod stałą superwizją, czyli korzysta z usług innego wykwalifikowanego terapeuty, który wspomaga go w pracy z klientami. Klient ma też prawo do zadawania pytań na temat wykształcenia, kompetencji, doświadczenia zawodowego psychoterapeuty, gdyż profesjonalny terapeuta nie ma nic do ukrycia.

*Czas trwania terapii

Najogólniej rzecz biorąc, psychoterapia dzieli się na dwa rodzaje: krótko i długoterminową.

Psychoterapia krótkoterminowa umożliwia pomoc w konkretnej sytuacji, jak np. kryzys osobisty, konieczność podjęcia ważnej decyzji życiowej, rozwiązania konkretnego problemu. Z reguły trwa od 8 do 12 spotkań.

Psychoterapia długoterminowa jest nastawiona na głębokie poznanie siebie i gruntowną zmianę w życiu. Trwa co najmniej dwa lata.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *