“Modlitwa” Gestalt

Natalia Żuk Artykuły Leave a Comment

Fritz Perls, twórca terapii Gestalt, zwykł rozpoczynać spotkania grupowe „modlitwą gestalt”. Ani on jednak, ani pozostali uczestnicy nie adresowali tych wersów do boga. Pełniła ona raczej funkcję motta, którym powinniśmy kierować się, by budować zdrowe relacje z innymi. Niektórzy czytają te słowa jako manifest niezależności, indywidualizmu i skoncentrowania na sobie, a przecież Gestalt jest podejściem relacyjnym. Warto interpretować to motto …