Czym jest psychoedukacja?

Natalia Żuk Pytania i odpowiedzi Leave a Comment

Psychoedukacja jest spotkaniem podczas którego, klient może poprosić o fachowe informacje i wiedzę psychologiczną, dotyczące sytuacji, w której się znalazł i/lub problemów z którymi się w życiu spotyka. Psychoterapeuta udziela takich informacji na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia, nie analizując specyfiki konkretnego klienta ani jego indywidualności. Konsultacja nie musi dotyczyć tylko i wyłącznie klienta – może dotyczyć problemu, którego psychologiczna …

Czym jest konsultacja psychoterapeutyczna?

Natalia Żuk Pytania i odpowiedzi Leave a Comment

Konsultacja psychoterapeutyczna jest pierwszym spotkaniem psychoterapeuty i potencjalnego klienta, podczas którego ma miejsce wzajemne poznanie się i ocena możliwości pomocy w rozwiązaniu problemu, z którym przychodzi klient. Jeśli obie strony stoją na stanowisku, że chcą ze sobą pracować, może nastąpić ustalenie wstępnych ram planowanego procesu terapii – czy będzie to terapia krótko, czy długoterminowa. Jeśli jest to niezbędne do podjęcia …