Czym jest konsultacja psychoterapeutyczna?

Natalia Żuk Pytania i odpowiedzi Leave a Comment

Konsultacja psychoterapeutyczna jest pierwszym spotkaniem psychoterapeuty i potencjalnego klienta, podczas którego ma miejsce wzajemne poznanie się i ocena możliwości pomocy w rozwiązaniu problemu, z którym przychodzi klient. Jeśli obie strony stoją na stanowisku, że chcą ze sobą pracować, może nastąpić ustalenie wstępnych ram planowanego procesu terapii – czy będzie to terapia krótko, czy długoterminowa. Jeśli jest to niezbędne do podjęcia …