Psychoterapia w mieście Warszawa – Gabinet psychologiczny Wilanów / Żoliborz

“Nastroje” to miejsce, w którym prowadzimy psychoterapię opartą na metodzie Gestalt. Gabinety, w których pracujemy znajdują się w dwóch punktach Warszawy przy ul. Cieszkowskiego na Żoliborzu oraz przy al. Wilanowskiej. Ośrodek tworzy dwóch doświadczonych terapeutów – Jacek Czerwieniec i Marcin Rzeszutek. Znajdujesz się w ostatnim czasie na życiowym zakręcie? Masz problemy w relacjach z innymi? Zmagasz się z obniżonym nastrojem, nadmiernym stresem lub trudnymi emocjami? A może po prostu chciałbyś lepiej poznać sam siebie i zacząć skuteczniej sobie radzić z różnymi sytuacjami? Jeśli na którekolwiek z tych pytań odpowiedziałeś “tak” – oferujemy Ci naszą pomoc i zapraszamy na konsultację.

psychoterapeuta Warszawa Żoliborz

Oferta

W ramach krótko i długoterminowej terapii pracujemy zarówno indywidualnie jak i z parami. Istnieje również możliwość odbycia pojedynczych konsultacji. Spotkania w ramach psychoterapii odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Do skorzystania z niej zapraszamy osoby, które zmagają się z problemami takimi jak: niskie poczucie własnej wartości, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji, nadmierny stres, uczucie pustki i braku sensu w życiu, trudności w podejmowaniu decyzji, brak kontroli nad własnymi emocjami, a także uczucie niewykorzystywania w pełni swojego potencjału. Tak naprawdę spotkanie z psychoterapeutą może być jednak pomocne właściwie dla każdego. Praca wykonana w ramach terapii pomaga lepiej poznać siebie i swoje potrzeby, co może okazać się kluczem do rozwiązania przeżywanych w swoim życiu trudności.

Oprócz psychoterapii indywidualnej prowadzonej w naszym ośrodku, oferujemy również pracę z parami. Choć związki międzyludzkie stanowią jedną z największych (jeśli nie największą) wartości w naszym życiu, to często bywają one trudne. Stworzenie satysfakcjonującej relacji wymaga dużej dojrzałości, wyjścia poza własny punkt widzenia i własne potrzeby, a często także poświęceń.

psychoterapeuta Warszawa Wilanów

Jak przebiega sesja?

Sesja psychoterapeutyczna to spotkanie, w czasie którego terapeuta i klient prowadzą rozmowę dotyczącą trudności, z jakimi zmaga się ten drugi. Klient ma szansę w bezpiecznych warunkach poznać swoje schematy myślenia i zachowań, a także stopniowo wprowadzić w nich zmiany, które pozwolą mu na podniesienie jakości swojego życia. Sesja terapii to również okazja na doświadczalne wypróbowanie nowych sposobów działania i przeżywania rzeczywistości. Psychoterapeuta ma pomóc w otwarciu się na nowe doświadczenia, a także lepiej poznać samego siebie i swoje potrzeby, które mogą wywoływać wiele emocji, konfliktów wewnętrznych i sprzeczności. Zrozumienie i zaakceptowanie tych aspektów, pozwoli na pełniejsze i szczęśliwsze życie. Psychoterapia nie polega na podawaniu gotowych rozwiązań i rad dotyczących tego, jak żyć. Psychoterapeuta powinien być traktowany jako towarzysz, a nie jak przewodnik.

Jeśli w Waszym związku pojawiły się w ostatnim czasie jakieś problemy, których nie jesteście w stanie samodzielnie przezwyciężyć, warto przepracować je z terapeutą. Pomoże Wam to spojrzeć na te trudności z zupełnie nowej perspektywy.

FAQ

Psychoterapia to metoda leczenia zaburzeń psychicznych lub somatycznych z wykorzystaniem specjalistycznych środków psychologicznych. Jest ona także doświadczeniem prowadzącym do zwiększenia swojej samoświadomości. Można wyróżnić wiele nurtów i technik prowadzenia psychoterapii.

W naszym gabinecie psychoterapia prowadzona jest w nurcie Gestalt. Jest to jedna z odmian terapii humanistycznej.

Psychoterapeuta to osoba posiadająca wyższe wykształcenie, która ukończyła szkołę psychoterapii w jednym z wybranych przez siebie nurtów lub jest w trakcie takiego szkolenia. Każdy psychoterapeuta musi odbywać regularne konsultacje ze swoim superwizorem, czyli innym terapeutą o większej wiedzy i doświadczeniu. Warunkiem koniecznym jest przejście własnej psychoterapii. Wyjątkiem jest praca mająca miejsce
jeszcze w ramach ostatnich lat szkolenia, objęta ścisłą superwizją, kiedy terapia własna może
być jeszcze nie zakończona.

Psychiatra to osoba po studiach medycznych z ukończoną specjalizacją z psychiatrii.

Psycholog to osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia.

Spotkania indywidualne zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut. Długość trwania całej terapii jest kwestią bardzo indywidualną – zależy od osobowości i nastawienia danego pacjenta oraz tego, z jakimi trudnościami się on zmaga.
Spotkania z parami trwają 90 minut i odbywają się zazwyczaj raz na dwa tygodnie.

Możesz to zrobić telefonicznie, e-mailowo lub poprzez formularz dostępny na naszej stronie. Zapraszamy do zakładki “kontakt”.

psychoterapia Warszawa

O psychoterapii

Psychoterapia jest obecnie pojmowana zupełnie inaczej, niż to było dawniej. Korzystają z niej nie tylko osoby, które mają poważne problemy, ale także te, które stawiają na jak najpełniejszy rozwój samoświadomości. Jest prowadzona przez specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami i stałym nadzorem superwizyjnym. Psychoterapia Gestalt to zatem propozycja warta rozważenia nie tylko dla tych, którzy nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z kłopotami. To również ciekawa opcja dla osób, które chcą zgłębić swoją psychikę, zrozumieć siebie i odkryć drzemiący w sobie potencjał, nauczyć się dokonywać lepszych wyborów i budować satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi. Psychoterapia Gestalt czerpie w swoich założeniach z psychoanalizy, egzystencjalizmu i filozofii buddyjskiej.

Rdzeniem metodyki Gestalt jest doświadczanie własnych zachowań, uczuć oraz emocji w obecności drugiego człowieka. Psychoterapia tego typu oznacza podążanie w kierunku głębszego poznania siebie i dostrzeżenia wagi teraźniejszości. Efektem pracy będzie rozwój własnej osobowości. Psychoterapia stosująca założenie metodyki Gestalt daje możliwość doświadczenia własnej osoby na wielu różnych płaszczyznach, w tym na poziomie duchowym, emocjonalnym, intelektualnym oraz cielesnym. Umożliwia ona uczestnikom zrozumienie i akceptację własnego ja oraz otaczającej ich rzeczywistości. Udział w niej pomaga pojąć i doświadczyć tego, jak ważne w życiu są emocje, stanowiące przecież integralną część osobowości.