Psychoterapia w mieście Warszawa – profesjonalny Gabinet psychologiczny Wilanów / Żoliborz – najlepszy psychoterapeuta

Skorzystaj z pomocy profesjonalistów – profesjonalny psychoterapeuta

Osoby, które planują skorzystać z tego, co oferuje  nasz gabinet psychologiczny w mieście Warszawa – Żoliborz / Wilanów często chcą rozwiązać swoje problemy dotyczące związków lub relacji z innymi. Chcą uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące swoich własnych życiowych celów i ważnych decyzji. To dobre rozwiązanie dla tych, którzy czują, że potrzebują wsparcia w zmaganiach z codziennością, w radzeniu sobie ze stresem i emocjami. Psychoterapia w mieście Warszawa wykorzystuje podejście metodyki Gestalt, a psychoterapeuci są dla naszych klientów wsparciem, przydatnym przy radzeniu sobie z kolejnymi wyzwaniami, jakie pojawią się w ich życiu.

psychoterapeuta Warszawa
psychoterapia Warszawa

Psychoterapia dla lepszego rozwoju samoświadomości

Psychoterapia jest obecnie pojmowana zupełnie inaczej, niż to było dawniej. Korzystają z niej nie tylko osoby, które mają problemy, ale także te, które stawiają na jak najpełniejszy rozwój samoświadomości. Jest prowadzona przez specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami i bogatym doświadczeniem. Psychoterapia Gestalt na terenie miasta Warszawa to zatem warta rozważenia propozycja nie tylko dla tych, którzy nie są w stanie poradzić sobie z kłopotami samodzielnie. To również ciekawa opcja dla osób, które chcą zgłębić swoją psychikę, zrozumieć siebie i odkryć drzemiący w sobie potencjał. Dzięki temu, co oferuje psychoterapia, można nauczyć się dokonywać lepszych wyborów i budować relacje z innymi, które od początku będą się kształtowały na trwałych fundamentach. Psychoterapia Gestalt, którą przeprowadzamy w Warszawie na Żoliborzu, czerpie w swoich założeniach z psychoanalizy, egzystencjalizmu, czy filozofii buddyjskiej.

psychoterapeuta Warszawa Żoliborz

Główne założenia – psychoterapia Gestalt

Rdzeniem metodyki Gestalt jest doświadczanie własnych zachowań, uczuć oraz emocji w obecności drugiego człowieka. Psychoterapia tego typu oznacza podążanie w kierunku głębszego poznania siebie i dostrzeżenia wagi teraźniejszości. Efektem pracy będzie rozwój własnej osobowości. Psychoterapia stosująca założenie metodyki Gestalt, daje możliwość doświadczenia własnej osoby na wielu różnych płaszczyznach, w tym na poziomie duchowym, emocjonalnym, intelektualnym oraz cielesnym. Psychoterapia oferowana mieszkańcom Warszawy umożliwia im zrozumienie i akceptację własnego ja oraz otaczającej ich rzeczywistości. Udział w niej pomaga pojąć i doświadczyć tego, jak ważne w życiu są emocje, stanowiące integralną część osobowości.

psychoterapeuta Warszawa Wilanów

Psychoterapia prowadzona w mieście Warszawa

Umiejętność akceptacji naturalnej części „ja” stanowi kluczową kwestię w procesie akceptacji siebie, a co się z tym wiąże, także w przeżywaniu pełnego i satysfakcjonującego życia. Psychoterapia Gestalt to nie zmienianie ludzi. Wedle jej założeń rozwój człowieka przebiega najlepiej wtedy, kiedy bierze on odpowiedzialność za swoje życie w chwili, w której jest świadomy swojej istoty, potrzeb i płynących z wnętrza emocji. Psychoterapia, jaką prowadzą psychoterapeuci w mieście Warszawa na Żoliborzu, nie polega na podaniu gotowych rozwiązań i rad dotyczących tego, jak żyć. Życie każdego człowieka jest indywidualne, niepowtarzalne i nie ma uniwersalnych rad dla każdego.

Psychoterapia w mieście Warszawa – Wilanów i Żoliborz

Psychoterapeuta ma pomóc w otwarciu się na nowe doświadczenia, samego siebie i swoje potrzeby, które mogą wywoływać wiele emocji, konfliktów wewnętrznych i sprzeczności. Zrozumienie i zaakceptowanie tych aspektów, pozwoli na pełniejsze i szczęśliwsze życie. Psychoterapia Gestalt może być potraktowana jako towarzysz, a nie przewodnik. Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z tego, co oferuje psychoterapia Gestalt zapraszamy do odwiedzenia jednego z naszych dwóch punktów w Warszawie. Dzięki temu mieszkańcy stolicy mogą wybrać bliższą dla nich lokalizację. Pierwszy gabinet znajduje się na Żoliborzu, drugi w miasteczku Wilanów. Do odwiedzenia naszych gabinetów zachęcamy wszystkich, niezależnie od tego, czy borykają się z codziennymi trudnościami, czy chcą mieć większą świadomość siebie i swojego wnętrza.

psychoterapia Warszawa Wilanów